FANDOM


DefinicjaEdytuj

Instrukcja move - porusza robota o wskazaną liczbę jednostek do przodu lub do tyłu.

UżycieEdytuj

Jest to podstawowa komenda służąca do poruszania się. Przydaje się, gdy trzeba się poruszyć o konkretną odległość, kiedy chcemy wyznaczyć dokładną drogę robota. Przykładowo, używa się jej w ćwiczeniach z prostym labiryntem.

Z bardziej praktycznych zastosowań: umożliwia wycofanie robota po zostawieniu rudy tytanu w hucie (najlepiej o 2.5 - 3 jednostek, dzięki czemu huta może spokojnie zacząć pracować).

Składnia:Edytuj

int move(float distance);

Przykład:Edytuj

move(1); // ruch o 1 jednostkę do przodu
move(-1); // ruch o 1 jednostkę do tyłu

ArgumentyEdytuj

Funkcja move przyjmuje jeden argument typu float będący długością (distance), o jaką ma się poruszyć robot. Dla liczb dodatnich wywołuje poruszanie się do przodu. Liczby ujemne sprawiają, że bot porusza się do tyłu.

Zwracana wartośćEdytuj

Funkcja move zwraca wartość typu int. Dzięki niej można sprawdzić, czy funkcja wywołała się poprawnie. Jeśli zostanie zwrócona wartość 0, to znaczy, że funkcja wywołała się poprawnie. Jeśli zwrócona wartość będzie różna od zera, to znaczy, że wystąpił błąd w trakcie wywołania funkcji.

Przykład z użyciem struktury wyboru if:Edytuj

errmode(0); // 1
int i = move(15); // 2
if(i!=0) // 3
{

message("Nie mozna wykonac funkcji move (brak energii?).", DisplayError);
return; // 4

}

Analiza przykładu dla początkujących:Edytuj

  1. Funkcja errmode jest potrzebna, aby wyłączyć automatyczne powiadamianie i wyłączanie programu po błędzie (NIEZALECANE DLA POCZĄTKUJĄCYCH PROGRAMISTÓW). Gdybyśmy tego nie zrobili, to w przypadku niepowodzenia program zakończyłby się i kod w bloku instrukcji if nie zostałby wykonany.
  2. Przypisujemy wynik działania funkcji move do zmiennej pomocniczej i.
  3. Sprawdzamy, czy wywołanie się powiodło (czy wynik [zapisany w zmiennej i] jest równy zero).
  4. Jeśli nie, zostają wywołane instrukcje w bloku instrukcji if.