FANDOM


Funkcja sizeof pozwala poznać ilość elementów zawartych w tablicy. Jest to indeks ostatniego elementu plus jeden (liczone są również "puste" elementy).

{
	int a[12];
	a[5] = 345;
	message( sizeof(a) );  // wyświetli liczbę 6
}

W tym przykładzie po operacji a[5]=345 tablica ma 6 elementów. Liczone są również następujące niezainicjalizowane elementy: [0], [1], [2], [3] i [4].

W przypadku tablicy wielowymiarowej można otrzymać rozmiar pod tablicy:

float xy[][];  // tablica dwuwymiarowa
xy[5][10] = 67;
message( sizeof(xy)    );  // wyświetli liczbę 6
message( sizeof(xy[5]) );  // wyświetli liczbę 11

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki